Przekazanie przez Stacje Bazowe danych pomiarowych do Centralnej Bazy Danych ZMŚP