ORGANIZACJA

ZLECENIODAWCA
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
WYKONAWCY

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego:

Prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski (Dyrektor) – Koordynator merytoryczny (nadzór merytoryczny, zarządzanie bazą danych, opracowanie wyników i przygotowanie raportów):,

dr Mikołaj Majewski – (Sekretarz naukowy),

mgr Zuzanna Woźniewicz-Szcześniak – (Sekretarz administracyjny).

Stacje Bazowe ZMŚP

Stacja Bazowa

Instytucja

Kierownik

Wolin

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. UAM dr hab. Jacek Tylkowski

Parsęta (dawna nazwa – Storkowo)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. UAM dr hab. Józef Szpikowski

Puszcza Borecka

Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie

Dr inż. Anna Degórska

Wigry

Wigierski Park Narodowy

Dr Lech Krzysztofiak

Pojezierze Chełmińskie (dawna nazwa – Koniczynka)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. UMK dr hab. Marek Kejna

Poznań-Morasko (dawna nazwa – Różany Strumień)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. UAM dr hab. Maciej Major

Kampinos

Kampinoski Park Narodowy

dr inż. Adam Olszewski

Łysogóry (dawna nazwa – Święty Krzyż)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. Marek Jóźwiak

Roztocze

Roztoczański Park Narodowy

dr inż. Przemysław Stachyra

Beskid Niski (dawna nazwa – Szymbark)

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

prof. IGiPZ dr hab. Małgorzata Kijowska-Strugała

Karkonosze

Karkonoski Park Narodowy

mgr Krzysztof Krakowski

SPECJALIŚCI ZMŚP

Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]: Koordynacja, koncepcja funkcjonowania i realizacja programu ZMŚP

Program

Ekspert

Instytucja

A1 – Meteorologia

Prof. UMK dr hab. Marek Kejna

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

B1 – Zanieczyszczenie powietrza

Dr inż. Anna Degórska

Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie

C1 – Chemizm opadów atmosferycznych

Dr inż. Anna Degórska

Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie

C2 – Chemizm opadu podokapowego

Dr inż. Anna Degórska

Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie

C3 – Chemizm spływu po pniach

Dr inż. Anna Degórska

Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie

D1 – Metale ciężkie i siarka w porostach

Dr hab. Małgorzata Jóźwiak

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

D2 – Metale ciężkie i siarka w mchach

Dr hab. Małgorzata Jóźwiak

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

E1 – Gleby

Prof. dr hab. Jolanta Komisarek

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

F1 – Chemizm roztworów glebowych

Prof. dr hab. Jolanta Komisarek

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

F2 – Wody podziemne

Prof. dr hab. Marek Marciniak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

G2 – Opad organiczny

Prof. dr hab. Marek Jóźwiak

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

H1 – Wody powierzchniowe – rzeki

Dr Maciej Lenartowicz

Uniwersytet Warszawski

H2 – Wody powierzchniowe – jeziora

Dr Maciej Lenartowicz

Uniwersytet Warszawski

J2 – Struktura i dynamika szaty roślinnej (powierzchnie stałe)

Prof. UAM dr hab. Julian Chmiel

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

J3 – Gatunki inwazyjne obcego pochodzenia – rośliny

Dr Lech Krzysztofiak

Wigierski Park Narodowy

K1 – Uszkodzenia drzew i drzewostanów

Dr Grzegorz Zajączkowski

Instytut Badawczy Leśnictwa

I1 – Hydrobiologia rzek – makrofity i ocena hydromorfologiczna koryta rzecznego

Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zmiany pokrycia terenu i użytkowanie ziemi

Prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Świadczenia usług geoekosystemów

Dr Piotr Lupa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Modelowanie zmian bilansu wodnego i biogeochemicznego dla zlewni reprezentatywnych ZMŚP

Dr Witold Bochenek

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Analiza i ocena ekologiczna stanu i funkcjonowania geoekosystemów

Prof. dr hab. Janina Borysiak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Międzylaboratoryjne porównanie metod oznaczania składników chemicznych w próbkach wodnych

Dr inż. Anna Degórska

Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie

Statystyka w raportach ZMŚP

Dr Anna Dmowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Baza danych ZMŚP

Dr Robert Kruszyk

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Metrologia systemów pomiarowych

Prof. dr hab. Marek Marciniak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

WSPÓŁPRACA KRAJOWA

Regionalne Wydziały Monitoringu Środowiska GIOŚ

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Integrated Monitoring (International Co-operative Programme on Integrated Monitoring on Air Pollution Effects = ICP/IM), Finlandia