PROGRAM I METODYKA

Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Organizacja, system pomiarowy, metody badań. Wytyczne do realizacji – Andrzej Kostrzewski, Mikołaj Majewski (2021)

Zasady realizacji programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego na lata 2021-2023

Zasady realizacji programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego na lata 2018-2020

Zasady realizacji programu Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego na lata 2015-2017

Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Zasady organizacji, system pomiarowy, wybrane metody badań – Andrzej Kostrzewski, Robert Kruszyk, Robert Kolander (2006)

Zasady organizacji i system pomiarowy Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – Andrzej Kostrzewski, Małgorzata Mazurek, Alfred Stach, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 1995